Edison High School
Tuesday, January 1, 2019
TimeEventDetails
TBDIce Hockey: Boys JV TournamentTBD vs. MPLS Boys Hockey
 @ Blaine National Sports Center location
TBDIce Hockey: Boys Varsity TournamentTBD vs. MPLS Boys Hockey
 @ Blaine National Sports Center location
3:30pm- 5:00pmCheerleading practice
Edison High School Gym Lobby location
Wednesday, January 2, 2019
TimeEventDetails
5:30pm- 7:30pmBoys basketball practice
Edison High School Main Gym location
Thursday, January 3, 2019
TimeEventDetails
3:30pm- 5:00pmCheerleading practice
Edison High School Gym Lobby location
5:00pmIce Hockey: Girls JV GameMPLS Girls Hockey vs. Chisago Lakes HS..
 @ Chisago Lakes Area HSlocation
5:15pmIce Hockey: Boys JV GameMPLS Boys Hockey vs. Cambridge-Isanti
 @ Isanti Ice Arena location
5:30pm- 7:30pmBoys basketball practice
Edison High School Main Gym location
7:00pmIce Hockey: Girls Varsity GameMPLS Girls Hockey vs. Chisago Lakes HS..
 @ Chisago Lakes Area HSlocation
7:00pmIce Hockey: Boys Varsity GameMPLS Boys Hockey vs. Cambridge-Isanti
 @ Isanti Ice Arena location
Friday, January 4, 2019
TimeEventDetails
5:30pm- 7:30pmBoys basketball practice
Edison High School Main Gym location
Saturday, January 5, 2019
TimeEventDetails
TBDIce Hockey: Girls JV GameMPLS Girls Hockey vs. Dodge County
 @ Kasson Ice Arenalocation
TBDWrestling: Varsity TournamentEdison/Heritage Academy vs. Olgilvie
 @ Ogilvie High School location
12:30amBasketball: Boys JV GameEdison/Heritage Academy vs. PACT Charter
 @ PACT Charter Schoollocation
11:00amBasketball: Boys B Squad GameEdison/Heritage Academy vs. PACT Charter
 @ PACT Charter Schoollocation
2:00pmBasketball: Boys Varsity GameEdison/Heritage Academy vs. PACT Charter
 @ PACT Charter Schoollocation
5:00pmIce Hockey: Boys JV GameMPLS Boys Hockey vs. Mound Westonka
 @ Thayler Ice Arena location
Sunday, January 6, 2019
Monday, January 7, 2019
TimeEventDetails
3:45pm- 5:15pmGirls Basketball Practice
5:30pm- 7:30pmBoys basketball practice
Edison High School Main Gym location